Adviseert particulieren, familiestichtingen en landgoedeigenaren in het bijzonder inzake:

  • landgoederen en rijksmonumenten;
  • Natuurschoonwet-rangschikkingen;
  • oprichting van stichtingen/Algemeen Nut Beogende Instellingen;
  • koopovereenkomsten van onroerende zaken;
  • uitgifte in erfpacht en vestiging opstalrechten;
  • agrarisch recht, pacht en jachtrechten;
  • testamenten en huwelijksvoorwaarden;
  • overdracht naar de jonge generatie;
  • afwikkeling nalatenschappen inclusief successie-aangifte.
Postbus 82066 2508 EB ís-Gravenhage T 070 - 360 40 09
E info@nieuwland-advies.nl I www.nieuwland-advies.nl